Tag Archives: địa điểm du lịch Đồng Tháp

KHU DI TÍCH CỤ NGUYỄN SINH SẮC ĐỒNG THÁP

Khu di tích cụ Nguyễn Sinh Sắc Đồng Tháp

Khu di tích cụ Nguyễn Sinh Sắc Đồng Tháp là nơi yên nghỉ của thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sau nhiều năm trôi qua, được chỉnh sửa và xây dựng lại nhiều lần thì khu di tích cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã trở thành một khu di tích lưu […]